Ägare
WJP Invest i Björna AB


VD
Per Larsson


Anställda
Företaget har 11 anställda.


Branscherfarenhet
Vi har mer än 60 års branscherfarenhet.


Kvalitet
Företaget är kvalitetssäkrat enligt Plåtslageriernas Riksförbunds kvalitetssäkringssystem.


Geografiskt område
Husum, Örnsköldsviks kommun, Västernorrland.

http://www.gfghusum.se


Branschorganisation
Medlem i Entreprenadföretagen, PLR Plåtslageriernas Riksförbund.