Tjänster

 

Typ av arbete som utförs
Tunnplåtsbearbetning i rostfritt och aluminium. Allt från specialarbeten i enstyck till serieproduktion och totalentreprenader med projektering, konstruktion, tillverkning och installation av ventilationssystem.
Specialitet
Egen produktion av rostfria branddörrar, filterskåp, ljuddämpare och ljudväggar. Prefab.fläktrum.
Kunder
Kunderna är till största delen företag inom industrin, bl. a. Inlandsluft AB,  Metsä Board, SCA Graphic, SCA Packaging, Key Vent AB, Skanska, Imerys Mineral AB, Domsjö fabriker, NCC, Stora Enso, Metso Power, Camfil , ABB, Nåiden Bygg, men även Statkraft Sverige AB, SAS, Botniabanan, Banverket, Örnsköldsviks Airport, EON, Miva och Örnsköldsviks kommun m fl är återkommande kunder.
                                                             Akustikinbyggnad av fläktrum med rostfria dörrar, M-real Husum